YouTube
Blog
日本語
Indonesia
Việt
English

Dock System

ประตูนี้แก้ไขปัญหาเวลารถบรรทุกขึ้นลงสินค้าที่พื้นที่มีความสูงต่างระดับ ของคลังสินค้าหรือศูนย์กระจายสินค้าได้ดี ช่วยในการขึ้นลงสินค้าได้ง่าย
ประตูนี้มีผลป้องกันสินค้า จากสิ่งแวดล้อมและอุณหภูมิภายนอกได้

Dock Seal
- ประตูมีผลเก็บอุณหภูมิของสินค้าในรถ
-
ระบบขนส่งไอศครีม/น้ำแข็ง ได้โดย100 % โดยปรับพื้นที่ช่องที่ออกของอุณหภูมิ
Dock Leveler
- ปรับได้แต่ละระดับตามความสูงของรถและใช้ได้ยาวนานถาวร