YouTube
Blog
日本語
Indonesia
Việt
English

Overhead Door

KAD Overhead door (ประตูแบบในแนวตั้ง) ประตูที่เหมาะสมกับประตูกว้างใหญ่ และสามารถปิด เปิดได้ อย่างรวดเร็ว และ มีผลรักษาอุณหภูมิให้เสมอ ป้องกันอุณหภูมิ จากภายนอกได้ ประตูนี้ใช้ลานจอดรถหมู่บ้าน หรือ สถานีดับเพลิง หรือโรงงาน ใหญ่ และโกดังใหญ่ๆ

รายละเอียดสินค้า KAD-750S
Panel ความหนา 50T 75T
Cover . คุณภาพ เหล็ก 0.5mm เหล็ก 0.7mm
ฟีลเลอร์ 50mm โพลียูรีเทน 75mm โพลียูรีเทน
Panel Process พื้นผิวภายในและภายนอก. อีพ็อกซี่.เคลือบผิว กับ เส้นใยสังเคราะห์.เคลือบผิว .2ครั้ง.เสร็จสิ้น
รูปแบบการทำงาน ระบบถ่ายโอน(อินเวอร์เตอร์เฉพาะ/โซ่.รอก)
การใช้ประโยชน์ สถานที่จำเป็นต้องติดตั้งความร้อน-เย็น อาทิเช่น โรงงาน,โกดัง,ศูนย์ขนส่งสินค้า ,การแช่แข็ง,ห้องทำความเย็น,สถานีดับเพลิง,โรงผลิตไฟฟ้า ฯลฯ
รายละเอียดสินค้า KAD-750L
Panel. ความหนา 55T
Cover . คุณภาพ Lexan
ฟีลเลอร์
รูปแบบการทำงาน ระบบถ่ายโอน(อินเวอร์เตอร์เฉพาะ/โซ่.รอก)
การใช้ประโยชน์ สถานที่จำเป็นต้องติดตั้งความร้อน-เย็น อาทิเช่น โรงงาน,โกดัง,ศูนย์ขนส่งสินค้า ,การแช่แข็ง,ห้องทำความเย็น,สถานีดับเพลิง,โรงผลิตไฟฟ้า ฯลฯ