YouTube
Blog
日本語
Indonesia
Việt
English

Infrared Sensor

เซนเซอร์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยของประตู KAD high speed door(ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง) เหมาะสมกับโรงงานที่ เซนเซอร์นี้ป้องกันการสั่นสะเทือนและสิ่งแวดล้อมภายนอก-ปลอดภัย
เซนเซอร์นี้รักษาความปลอดภัยได้ดี โดยใช้เซนเซอร์ 3 ตัว  Setting บริเวณที่จะจับได้
-การตรวจจับมีประสิทธิภาพสูง
เซนเซอร์นี้ ตรวจจับสิ่งของและโฟร์คลิฟได้สูงสุด 7เมตรและถึงแม้มีการสั่นสะเทือนก็สามารถตรวจจับได้